ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder en betekent aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Kinderen met ADHD hebben vaak problemen met hun aandacht of concentratie en raken snel afgeleid door allerlei andere prikkels in hun omgeving. Zij zijn vaak overprikkeld, zie hierover de pagina over autisme.   Kinderen met AD(H)D kunnen onbelangrijke prikkels lang niet altijd naar de achtergrond van hun bewustzijn dringen. Ze horen bijvoorbeeld op school niet alleen de juf of meester praten, maar ze horen ook vogels buiten, de vrachtwagen die door de straat rijdt en het gekraak van de stoel naast zich. Ze zien niet alleen wat de juf of mester op het bord schrijft, maar ze zien ook die landkaart naast het bord hangen en die leuke print op het shirt van het kindje naast zich. Het kost de kinderen heel veel energie om zich dan toch te kunnen concentreren op de juf of meester en de andere prikkels te negeren. 

Kinderen met ADHD voelen zich vaak heel onrustig, wat zich uit in beweegljkheid. Ook raken ze snel heel opgewonden van dingen of juist heel gefrustreerd, extremer dan bij kinderen zonder ADHD. Je ziet bij deze kinderen vaak dat ze in de klas maar moeilijk stil kunnen zitten,  dat ze buiten van de ene naar de andere activiteit rennen. Kortom: de kinderen worden door leerkrachten en ouders ervaren als: heel druk

Daarnaast zijn kinderen met ADHD heel impulsief: ze doen voordat ze denken en houden zich daarbij niet bezig met de gevolgen van hun daden. Denk hierbij aan praten voor de beurt, al aan een taakje beginnen voordat het uigelegd is etc.

Ook vinden de kinderen het moeilijk om hun emoties te reguleren en om vooruit te plannen.

Kinderen met ADHD vinden het ook moeilijk om complexe handelingen uit te voeren. Ze kunnen het bijvoorbeeld moeilijk vinden om zich aan te kleden wanneer de kleren niet vooraf zijn klaargelegd in de juiste volgorde. Ze kunnen vaak niet doelgericht te werk gaan in nieuwe situaties; het lukt ze niet om snel een 'plan' op te stellen zodat ze het belangrijkste eerst doen. Hun "regelfunctie" is minder goed ontwikkeld dan bij andere kinderen. Ook kinderen met autisme hebben hier moeite mee.

TIPS & TRICKS bij ADHD

1) picto's voor dagindeling bieden structuur en geven uw kind een hoop rust

2) Picto's voor samengestelde handelingen zoals aan- en uitkleden kunnen uw kind helpen

3) Kijk eens samen naar de film Brammetje Baas en vraag wat uw kind hierin herkent

4) vraag altijd eerst de volledige aandacht van je kind voor je hem iets vraagt

5) wees postief: zeg altijd wat je wel wilt en niet wat je niet wilt

6) hanteer duidelijke regels en wijk hier niet vanaf


AANBEVOLEN LITERATUUR

Weet jij wat ADHD is? - M.J. Baard voor brusjes vriendjes en vriendinnetjes van een kind met ADHD

Ze vinden me druk - M.F. Delfos verhaal voor jonge kinderen met ADHD

De AD(H)D survivalgids - J.F. Taylor handige gids over ADHD met tips, informatie en adviezen

Het volle hoofdenboek - L. Kraijenhof boek voor kinderen en ouders/leerkrachten om uit te leggen wat overpikkeling inhoudt en wat je eraan kunt doen. Aanrader!