Taalontwikkelingsstoornis - TOS

Zeven procent van de kinderen in Nederland heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit houdt in dat de hersenen van deze kinderen de taal minder goed wordt verwerkt. Kinderen met TOS hebben bijvoorbeeld moeite met praten of het begrijpen van taal. 

Symptomen

TOS uit zich bij iedereen anders. De een heeft moeite met praten, de ander met het begrijpen van taal. Over het algemeen kun je stellen dat kinderen met TOS taal vaak niet goed begrijpen, zelf vaak onduidelijk spreken, een beperkte woordenschat hebben en moeite hebben om op woorden te komen. Ze praten vaak in korte zinnen en maken veel fouten bij het vormen van zinnen. Ook kunnen ze zich vaak maar kort concentreren op (gesproken) taal.

Auris ontwierp een poster over TOS: 

Onzeker

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) zijn bij het grote publiek nog niet zo heel erg bekend, toch komt het vaak voor. Een taalstoornis kun je, net als autisme,  niet zien en is vaak lastig uit te leggen. TOS wordt ook vaak verward met dyslexie, een algemene taalachterstand of autisme. Kinderen met TOS zijn vaak erg onzeker omdat ze niet begrepen worden, andere kinderen trekken zich terug of worden juist heel snel boos. Het is ook heel frustrerend als anderen jou niet begrijpen en jij de ander niet. 

Vroegsignalering

Een taalontwikkelingsstoornis is van grote invloed op de ontwikkeling van uw kind. Taal wordt immers overal bij gebruikt. Het is de basis bij denken, lezen en leren. Het is daarom belangrijk om de signalen vroeg te herkennen en passende begeleiding te zoeken voor uw kind. Net als bij autisme, is het belangrijk om de stoornis op jonge leeftijd vast te stellen, des te eerder kan de jusite behandeling gestart worden. De taal-spraakontwikkeling van kinderen is het sterkst tot het zevende levensjaar, tot die tijd is er dus veel winst te behalen en kunnen we voorkomen dat achterstanden groter worden.

De diagnose TOS kan gesteld worden door de huisarts, de logopedist of bij een audiologisch centrum. Hulp kan daarna ook ingeschakeld worden bijvoorbeeld bij een logopedist,  maar ook door middel van speciaal (peuter)onderwijs zoals dat bijvoorbeeld aangeboden wordt bij de Koninklijke Auris Groep of Kentalis.

Literatuur

Ik ben niet perfect, nou en - Riet Grauwels 6 interviews met ouders en praktische tips

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen - L. van Dungen handvatten en informatie over TOS

Taaltherapie voor kinderen - H.P.L.R van den Dungen handleiding voor logopedisten

TOS en ik - L. Hermsen en D. Kamphuis

Interessante links

Koninklijke Auris Groep

Kentalis